logo


Lokaty o zmiennym oprocentowaniu

 

 

Oprocentowanie od 11 maja 2015 r.:

Terminowa

lokata

oszczędnościowa

okres do 9 999,99 zł

od 10 000,00 zł

do 50 000,00 zł

powyżej

50 001,00 zł

1 m-c 0,70 % 0,90 % 1,10 %
3 m-ce 1,00 % 1,30 % 1,50 %
6 m-cy 1,10 % 1,40 % 1,60 %

12 m-cy

i dłuższe

1,60 % 1,70 % 1,90 %