O Banku

Powstała w 1924 roku w Knyszynie Kasa im. Franciszka Stefczyka była jedną z pierwszych w województwie białostockim. Wielki wpływ na jej powstanie miała specyfika gospodarcza miejscowego środowiska, w którym odbywające się co czwartek targi, jedne z większych na Podlasiu, zapewniały zbyt płodów rolnych, dając okolicznym rolnikom często niemałe zyski. Knyszyńska Kasa miała więc swoje oddziały w sąsiednich gminach Krypno i Kalinówka Kościelna, przez co obsługiwała około 10 tysięcy ludzi zamieszkałych na tym terenie. Mimo, że Kasa Stefczyka była instytucją drobnego kredytu, którego wysokość nie przekraczała 800 zł, to dobrze spełniała oczekiwania miejscowych rolników, którzy w 80% posiadali gospodarstwa rolne nie przekraczające 5 hektarów. Dotkliwy brak nisko oprocentowanych kredytów obrotowych na najpilniejsze potrzeby gospodarstw rolnych  spowodował, że  liczba rolników korzystających z Kasy stale wzrastała. Panująca dobra koniunktura  dla rolnictwa  I dobre zarządzanie spowodowało, że  Kasa cieszyła się dużym zaufaniem  Związku Rewizyjnego Spółdzielni Oszczędnościowo- Pożyczkowych w Warszawie, przez co nie miała kłopotów  z zasileniem w kredyt obrotowy  przez Centralną  Kasę Spółdzielni Rolniczych  I Zarobkowo- Gospodarczych w Warszawie.  Okres koniunktury w rolnictwie trwał jednak  tylko do 1929 r. I przeszedł stopniowo  w długotrwały kryzys gospodarczy.  Przy końcu okresu kryzysowego w 1938 r. z inicjatywy miejscowego proboszcza Ks. Mgr Tadeusza Szadbeja, przy Knyszyńskiej Kasie Stefczyka została powołana do działania Spółdzielnia Rolniczo- Handlowa. Przez pierwsze 10  lat  działalności Kasa miała swe lokum w budynku magistratu. Następnie od 1935 r.  mieściła się już we własnym  budynku przy ul. Kościelnej 4.  II wojna światowa przerwała działalność Kasy niszcząc jej dorobek, w tym wkłady członkowskie.

Po zakończeniu II wojny światowej  została reaktywowana działalność Kasy Stefczyka w Knyszynie.  Następnie na podstawie dekretu o reformie bankowej z 1948 r. wszystkie kasy zostały przekształcone  w Gminne Kasy Spółdzielcze.  Gminna Kasa Spółdzielcza w Knyszynie była jedną z 1 255 działających w tym czasie w Polsce. 30 czerwca 1961 Knyszyńska Kasa  Spółdzielcza  stała się Bankiem Spółdzielczym w Knyszynie. W 1976 r.  rozpoczęto  budowę dużego budynku  na potrzeby BS w Knyszynie, a 4 marca 1982 r. został on uroczyście przekazany do użytku. Obecnie Podlaski Bank Spółdzielczy w Knyszynie mieści się przy ul.  Jagiellońskiej  w Knyszynie.

Oddział w Krypnie

W 1927 roku Knyszyńska Kasa Stefczyka otworzyła w Krypnie swoją Filie, która mieściła się w budynku Gminy. Filia pracowała nieprzerwanie do czasu wybuchu drugiej wojny światowej, uzyskujac bardzo dobre wyniki finansowe. Podczas wojny działalność Punktu Filialnego zostaje przerwana. W 3 lata po zakończeniu wojny, to jest w 1948 roku zostaje wznowiona działalność Punktu Filialnego, należącego do Kasy Stefczyka w Knyszynie. W dniu 28 maja 1962 roku została zorganizowana w Krypnie Samodzielna Kasa Spółdzielcza. Po 5 latach działalności, to jest w 1967 roku, z Kasy Spółdzielczej, która uzyskiwała bardzo dobre wyniki finansowe utworzono Bank Spółdzielczy. W 1972 roku zostaje oddany do użytku nowy budynek Banku Spółdzielczego. Zgodnie z uchwałą członków (115 osób) 1 grudnia 1986 roku następuje połączenie Banku Spółdzielczego w Krypnie z Bankiem Spółdzielczym w Knyszynie. Od tego czasu Bank Spółdzielczy w Krypnie jest Oddziałem Podlaskiego Banku Spółdzielczego w Knyszynie.

Oddział w Jasionówce

Kasa Stefczyka w Jasionówce została założona w 1928 roku. Miała swe lokum przy ul. Korycińskiej. Inicjatorem założenia Kasy był ówczesny proboszcz ks. Maksymilian Sarosiek. Do czasu wybuchu drugiej   wojny światowej miała zarejestrowanych 250 członków. W czasie wojny działalność Kasy została przerwana. Wszystkie dokumenty oraz akta, decyzją władz radzieckich, zostały wywiezione do Białegostoku. Z tego okresu zachowała się korespondencja pomiędzy Pocztową Kasą Oszczedności w Warszawie a Zarządem Kasy Stefczyka w Jasionówce. W 3 lata po zakończeniu wojny, to jest w 1948 roku Knyszyńska Kasa Stefczyka zorganizowała w Jasionówce Punkt Kasowy. Do 1976 roku znajdował się on przy ulicy Grodzieńskiej. W 1974 roku rozpoczęto budowę nowego budynku Banku w Jasionówce. Placówka  pełni swoją działalność po dzień dzisiejszy jako Oddział Podlaskiego Banku Spółdzielczego w Knyszynie, a jej siedziba mieści się przy ulicy Rynek  21.