Kredyty inwestycyjne

  • Kredyt przeznaczony na sfinansowanie przedsięwzięcia z zakresu:
  • budowy, rozbudowy i modernizacji obiektów oraz pomieszczeń związanych z wykonywaniem produkcji, usług, handlu;
  • zakupu ziemi i budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
  • zakupu i modernizacji maszyn i urządzeń związanych z działalnością gospodarczą;
  • remont środków trwałych
  • Okres kredytowania do 15 lat,
  • Oprocentowanie zmienne w wysokości 5,5 % w skali roku.
  • Minimalny wkład własny 10% wartości inwestycji.
  • Możliwa karencja w spłacie kapitału do 2 lat.
  • Prowizja od kwoty przyznanego kredytu –  2% kwoty kredytu