Kredyty w rachunku bieżącym

Oprocentowanie zmienne w wysokości 7,2% w skali roku.

Okres kredytowania do 1 roku, możliwość przedłużenia kredytu na następny rok.

Prowizja od kwoty przyznanego kredytu –  2% kwoty kredytu