Tabela oprocentowania

Aktualna tabela oprocentowania – obowiązująca od 1 lipca 2022 r