Uniwersalny Kredyt Hipoteczny

  • Minimalna kwota kredytu 10 000 zł
  • Dowolny cel kredytowania
  • Okres kredytowania od 1 do 15 lat
  • Oprocentowanie zmienne WIBOR 3M + 3,5% marży
  • Dopuszczalna karencja w spłacie do 6 miesięcy
  • Prowizja od kwoty przyznanego kredytu –  2% kwoty kredytu

Dla Uniwersalnego Kredytu Hipotecznego w wysokości 120.000,00 zł, zaciągniętego na okres 10 lat, spłacanego w 120 równych ratach kapitałowych w kwocie 1.000,00 zł, po uwzględnieniu kosztów: brak prowizji, nie mniej niż 50,00 zł; przy oprocentowaniu zmiennym obliczanym na podstawie aktualnej stopy bazowej WIBOR 3M obowiązującej w Banku (6,90%), powiększonej o marżę Banku w wysokości 1,8 p.p. oprocentowanie na dzień 20.03.2023r wynosi 8,70%; całkowita kwota do zapłaty przez kredytobiorcę wynosi 173.004,25 zł. Na całkowity koszt kredytu składają się odsetki i prowizja. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu wynosi 9,06 %.


Stawka WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) określa koszt uzyskania pieniądza przez bank na rynku międzybankowym, wyznaczana jest jako średnia arytmetyczna kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych, stawka WIBOR jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, o godzinie 11:00 w dni robocze, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie i publikowana m. in. na stronie https://gpwbenchmark.pl