Kredyty w rachunku bieżącym

  • Oprocentowanie zmienne w wysokości 7,2% w skali roku.
  • Okres kredytowania do 1 roku, możliwość przedłużenia kredytu na następny rok.
  • Prowizja od kwoty przyznanego kredytu – 2% kwoty kredytu.