Ustawowe wakacje kredytowe

Aktualności

Jeśli masz kredyt hipoteczny w złotówkach i chcesz zawiesić jego spłatę możesz skorzystać z ustawowych wakacji kredytowych.

Możesz zawiesić spłatę kredytu hipotecznego:

  • od 1 sierpnia 2022 r. do 30 września 2022 r. – na 2 miesiące
  • od 1 października 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. – na 2 miesiące
  • od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. – na 1 miesiąc w każdym kwartale.

Uwaga !

  • Wakacje kredytowe nie spowodują, że wskazane raty kredytu zostaną anulowane. Wakacje polegają na przesunięciu rat w czasie i wydłużeniu okresu kredytowania. W okresie wakacji nie naliczane są odsetki ani nie pobierane opłaty inne niż opłaty z tytułu ubezpieczeń powiązanych z umową kredytu.
  • Wakacje kredytowe nie spowodują wstrzymania wypłaty kolejnych transz kredytu, chyba że taki wniosek zostanie złożony.

Informacja o zawieszeniu spłaty kredytu zostanie przekazana do Biura Informacji Kredytowej S.A.

Warunki skorzystania z wakacji kredytowych

Z wakacji kredytowych można skorzystać tylko dla jednej umowy kredytu hipotecznego, jeśli łącznie spełnione są następujące warunki:

1)     masz kredyt hipoteczny w złotówkach;

2)     umowa została zawarta w celu zaspokojenia Twoich potrzeb mieszkaniowych;

3)     umowa została zawarta przed 1 lipca 2022 roku, a termin zakończenia okresu kredytowania określony w tej umowie przypada po upływie 6 miesięcy od tej daty.

Jak złożyć wniosek

Wniosek można złożyć w naszym Banku w następujący sposób:

1)     w formie pisemnej:

–  w Centrali lub Oddziałach Banku lub

– drogą pocztową.

2)     w formie elektronicznej:

– w ramach bankowości internetowej lub

– na adres internetowy banku: wnioskiwk@pbsknyszyn.pl w formie skanu wniosku.

W przypadku złożenia wniosku w formie skanu należy orginał pisma doręczyć do Banku w terminie 14 dni.

Jeśli chcesz zawiesić spłatę, która przypada w dniu w którym, składasz wniosek należy go złożyć do godziny 14:00.

Wnioski można składać od dnia 29 lipca 2022 r.

Kredytobiorca sam decyduje przez ile miesięcy chce korzystać z wakacji kredytowych.                   Przy czym może złożyć wniosek jednorazowo – za cały okres, jego część lub składać pojedyncze wnioski na każdy z wybranych miesięcy.

Wzór wniosku o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego dostępny jest w załączeniu –  Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego lub w Centrali i Oddziałach Banku.

Szczegółowe warunki dotyczące zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego zawarte są w art. 73-75 Ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (Dz. U. z 2022 r. poz. 1488).