Podstawowy rachunek płatniczy dla Osób Fizycznych

  • Rachunek oszczędnościowy – rozliczeniowy
  • usługa bankowości elektronicznej
  • karta debetowa Visa payWave
  • Pakiet 5 przelewów krajowych w miesiącu w placówce Banku –  0 zł
  • Pakiet 5 wypłat na terenie Polski kartą debetowaą  – 0 zł
  • Wydanie karty płatniczej – 0 zł
  • Obsługa kart debetowej – 0 zł

Wniosek o otwarcie podstawowego rachunku płatniczego