Kredyty preferencyjne z dopłatą ARiMR

Kredyty z linii nIP, nMR, nKZ, nNT, nKL

Oprocentowanie kredytów preferencyjnych i klęskowych udzielanych od 18-09-2012 r. z zastosowaniem redyskonta weksli w części płaconej przez Kredytobiorcę”

nIP,nMR, nKZ, nNT 3,00 %

Okres kredytowania do 15 lat. Minimalny wkład własny 20% wartości inwestycji.

Prowizja od kwoty przyznanego kredytu –  1% kwoty kredytu