Kredyty członkowskie

  • Kwota kredytu do 50 000 zł na udział
  • Maksymalna kwota kredytu 150 000 zł
  • Okres kredytowania do 6 lat
  • Oprocentowanie stałe 5,5 % w skali roku
  • Raty malejące
  • Prowizja od kwoty przyznanego kredytu –  2% kwoty kredytu

Dla kredytu członkowskiego w wysokości 50.000,00 zł, zaciągniętego na okres 72 miesięcy, spłacanego w 72 ratach kapitałowych(pierwsza  w kwocie 726,00 zł pozostałe 71 w kwocie 694,00 zł), po uwzględnieniu kosztów: prowizji od udzielenia kredytu 2%, nie mniej niż 50,00 zł, przy założeniu oprocentowania stałego 5,50 % w stosunku rocznym, całkowita kwota do zapłaty przez kredytobiorcę wynosi 59 454,21 zł, na całkowity koszt kredytu składają się odsetki oraz prowizja, rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 6,41 %.