Dobra gotówka

Stałe oprocentowanie tylko 5,5% w skali roku

Okres kredytowania do 24 miesięcy

Maksymalna kwota kredytu 10 000 zł

Prowizja od kwoty przyznanego kredytu –  2% kwoty kredytu

Dla kredytu konsumenckiego sezonowego ,,Dobra Gotówka” w wysokości 10.000,00 zł, zaciągniętego na okres 24 miesięcy, spłacanego w 24 równych ratach kapitałowo-odsetkowych w wysokości 440,96 zł, po uwzględnieniu kosztów: prowizji od udzielenia kredytu 2%, nie mniej niż 50,00 zł; przy założeniu oprocentowania stałego 5,5% w stosunku rocznym, całkowita kwota do zapłaty przez kredytobiorcę wynosi 10.781,52 zł. Na całkowity koszt kredytu składają się odsetki i prowizja. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu wynosi 7,77%.