Polityka prywatności i polityka plików cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI APLIKACJI PBS KNYSZYN – NASZ BANK

1. Aplikacja mobilna PBS Knyszyn Nasz Bank (Aplikacja) została wyprodukowana dla Klientów Banku Spółdzielczego w Knyszynie przez  Zakład  Usług  Informatycznych  NOVUM  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Łomży,  w  Polsce (NOVUM).  Aplikacja  umożliwia  dostęp  do  usług  Banku  Spółdzielczego  z  urządzenia  mobilnego.

Przed zainstalowaniem i uruchomieniem Aplikacji należy upewnić się, że bank obsługujący rachunek Klienta świadczy usługi za jej pośrednictwem.

2. Klient pobierając aplikację z portalu internetowego wyraża zgodę na jej instalację i użytkowanie oraz na  poniższe  zasady  Polityki  Prywatności.  Klient  może  w  każdym  momencie  usunąć  aplikację z urządzenia  mobilnego,  co  nie  wpływa  na  stan  środków  przechowywanych  w  Banku  ani  na działanie innych aplikacji, związanych ze zdalnym dostępem Klienta do usług w Banku.

3. Aplikacja na urządzeniu mobilnym:

a.  komunikuje  się  z  systemami  Banku,  w  którym  Klient  prowadzi  swój  rachunek,  z  użyciem mechanizmów szyfrujących,

b. uzyskuje dostęp do następujących uprawnień na urządzeniu mobilnym:

– pamięci,

– komunikacji sieciowej – pełen dostęp do Internetu, stanu sieci i stanu Wi-Fi,

– informacji o lokalizacji,

– aparatu fotograficznego,

– danych kontaktów.

4.  Aplikacja  na  urządzeniu  mobilnym  nie  przechowuje  żadnych  danych osobowych, które mogłyby umożliwić osobie trzeciej identyfikację konkretnego użytkownika Aplikacji, nie przechowuje danych pozwalających  na  uwierzytelnienie  w  serwisie,  ani  danych  Klienta  Banku,  dostępnych  po zalogowaniu.

5. Dane Klienta związane z usługą świadczoną przez Bank mogą być pobierane z Banku przez Aplikację. W  takim  przypadku  są  one  krótkotrwale  przechowywane  na  urządzeniu  mobilnym  w  celu  ich wyświetlenia użytkownikowi, nie dłużej jednak niż do wyłączenia Aplikacji.

6. W przypadku braku zgody na niniejszą Politykę Prywatności prosimy nie instalować Aplikacji lub ją usunąć z urządzenia mobilnego.

7.  Bank  zastrzega  sobie  prawo  zmiany  Polityki  Prywatności  poprzez  opublikowanie  nowej  Polityki Prywatności na stronie www.

POLITYKA PRYWATNOŚCI PODLASKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KNYSZYNIE

Podlaski Bank Spółdzielczy w Knyszynie 19-120 ul. Jagiellońska 2 chroni prywatność osób odwiedzających witrynę internetową http://www.pbsknyszyn.pl/ oraz https://online.pbsknyszyn.pl/

Podlaski Bank Spółdzielczy w Knyszynie na podstawie art. 24 ust. 1ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. Z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.) informuje, iż jest administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych.

Dane osobowe zbierane są na zasadzie dobrowolności.

Dane te będą przetwarzane przez Bank w celu podjęcia przez Bank na Pana/Pani wniosek niezbędnych działań związanych z wykonywaniem czynności bankowych i zawieraniem umów, a także w celu marketingu własnych produktów i usług Banku. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane przez Bank wyłącznie: podmiotom upoważnionym przez przepisy prawa (w tym podmiotom wskazanym w art. 105 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (tekst jedn. Dz. U. Z 2002 r., nr 72, poz. 665, z późn. zm.),a w szczególności do banków grupy kapitałowej BPS, innych banków, Biura Informacji Kredytowej SA, oraz innych instytucji ustawowo upoważnionych do udzielania kredytów w przypadkach, zakresie i celu określonych w ustawie Prawo bankowe) oraz podmiotom na rzecz których udzielił/a Pani/Pan zgodą na przetwarzanie swoich danych osobowych – o ile taka zgoda została udzielona.

Informujemy, iż na podstawie art.10 ust. 2 ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Z 2002 r., nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) udostąpnienie adresu e-mail oznacza zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej od Podlaskiego Banku Spółdzielczego w Knyszynie oraz jednostek z grupy Banku Polskiej Spółdzielczości, do której należy Bank, informacji handlowych w rozumieniu art. 2 pkt 2 wymienionej wyżej ustawy.

Bank informuje o przysługującym Pani/Panu na podstawie art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych prawie dostępu do swoich danych, ich modyfikacji lub usunięcia .

W celu zmodyfikowania lub usunięcia danych prosimy o kontakt pod adresem mailowym: admin@pbsknyszyn.pl lub w placówce Banku.

POLITYKA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Pliki cookies to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie, podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” cookies (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Pliki cookies wykorzystywane są  w celu:

  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznawać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

W ramach serwisu pbsknyszyn.pl stosowane  dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

  • sesyjne (session cookies) pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);

Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies, w serwisie  stosowane  następujące ich rodzaje:

  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagajÄących uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  • „analityczne” wykorzystywane aby zrozumieć, usprawnić oraz prowadzić badania na temat funkcji odświeżalności serwisu, popularności podstron, oraz ilości wejść z innych witryn, informacji o aplikacji lub urządzeniach z jakich generowane są wejścia.

W ramach usługi Internet Banking stosowane są dwa pliki cookies:

Nazwa cookiesRodzajCel zapisania pliku
IBSTATSesyjneZakładane tylko w momencie, kiedy połączenie z bankiem szyfrowane jest bezpiecznym protokołem SSL. Przechowuje tymczasowy klucz generowany dynamicznie dla każdej wyświetlanej strony serwisu w celu identyfikacji stanu połączenia. Niezbędne do poprawnego działania serwisu.
IBSesyjneZakładane tylko w momencie, kiedy połączenie z bankiem szyfrowane jest bezpiecznym protokołem SSL. Przechowuje klucz sesji Klienta w celu identyfikacji użytkownika dla serwisu IB. Niezbędne do poprawnego działania serwisu.

Jak wyłączyć pliki Cookies w przeglądarce?

Każdy użytkownik Internetu może dostosować poziom akceptacji plików cookies do swoich preferencji, w tym całkowicie zablokować możliwość pozostawiania plików cookies. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym banku z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

Użytkownicy korzystający z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), powinni zapoznać się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta urządzenia mobilnego.