Kredyty na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej

  • Kredyt w wysokości 4 000 zł na hektar użytków rolnych
  • Okres kredytowania do 1 roku
  • Oprocentowanie zmienne 6 % w skali roku
  • Prowizja od kwoty przyznanego kredytu – 2% kwoty kredytu