Kredyt Hipoteczny

  • Dowolny cel kredytowania
  • maksymalna kwota kredytu – 60% wartości zabezpieczenia
  • Minimalna kwota kredytu 10 000 zł
  • Oprocentowanie zmienne WIBOR 3M + 1,8% marży w skali roku
  • Okres kredytowania do 15 lat
  • Karencja w spłacie kapitału do 6 miesięcy
  • Prowizja od kwoty przyznanego kredytu – tylko 0% kwoty kredytu tylko do końca września 2023 r.

Stawka WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) określa koszt uzyskania pieniądza przez bank na rynku międzybankowym, wyznaczana jest jako średnia arytmetyczna kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych, stawka WIBOR jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, o godzinie 11:00 w dni robocze, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie i publikowana m. in. na stronie https://gpwbenchmark.pl