Polityka Informacyjna

Polityka informacyjna

Rok 2022

Informacje podlegające ujawnieniu wg stanu na dzień 31.12.2022

Bilans Banku za 2022 r.

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta 2022

Rok 2021

Informacje podlegające ujawnieniu wg stanu na dzień 31.12.2021

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta 2021

Bilans Banku za 2021 r.

Informacja dla członków PBS w Knyszynie(Prawa i obowiązki wynikające z członkowstwa)

Rok 2020

Informacje podlegające ujawnieniu wg stanu na dzień 31.12.2020

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta 2020

Bilans Banku za 2020 r.

Informacja dodtakowa za 2020 r.

Sprawozdanie Zarządu za 2020 r.

Bank Spółdzielczy to nie SKOK