Kredyt Dla Ciebie

Oprocentowanie  zmienne tylko 6,5% w skali roku

Okres kredytowania do 120 miesięcy

Maksymalna kwota kredytu 255 550 zł

Prowizja od kwoty przyznanego kredytu –  2% kwoty kredytu

Dla kredytu konsumenckiego gotówkowego „Kredyt dla Ciebie” w wysokości 150.000,00 zł, zaciągniętego na okres 10 lat, spłacanego w 120 równych ratach kapitałowych w kwocie 1 250,00 zł, po uwzględnieniu kosztów: prowizji od udzielenia kredytu 2%, nie mniej niż 50,00 zł, przy założeniu oprocentowania zmiennego 6,5 % w stosunku rocznym, całkowita kwota do zapłaty przez kredytobiorcę wynosi 202 494,44 zł, na całkowity koszt kredytu składają się odsetki i prowizja, rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 7,22 %.