Kredyty Inwestycyjne

Kredyt przeznaczony na sfinansowanie przedsięwzięcia z zakresu:

  • budowy, rozbudowy i modernizacji obiektów oraz pomieszczeń związanych z wykonywaniem produkcji rolnej;
  • zakupu ziemi i budynków związanych z prowadzeniem działalności rolniczej;
  • zakupu i modernizacji maszyn związanych z działalnością rolniczą;
  • remont środków trwałych

Szczegóły Kredytu:

  • oprocentowanie zmienne 5,5 % w skali roku
  • okres kredytowania do 15 lat
  • możliwa karencja w spłacie kapitału do 2 lat
  • wymagany wkład własny w wysokości 10 % inwestycji
  • Prowizja od kwoty przyznanego kredytu – 2% kwoty kredytu