Informacja do Klientów PBS w Knyszynie

Aktualności

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014 (Dz. U. L z 29.06.2016 r., ze zm.) (Rozporządzenie BMR) informujemy, że Klienci naszego Banku mogą w Centrali oraz naszych Oddziałach bezpłatnie aneksować umowy kredytowe zawarte przed 1 kwietnia 2022 r., w których przy ustalaniu oprocentowania kredytu stosuje się stawkę WIBOR, będącą wskaźnikiem referencyjnym w myśl rozporządzenia BMR.


Szczegóły i treść aneksu dostępne są w Centrali i Oddziałach Banku oraz pod nr telefonu:

Podlaski Bank Spółdzielczy w Knyszynie (85) 716 71 58

PBS Knyszyn Oddział Krypno (85) 716 90 06

PBS Knyszyn Oddział Mońki (85) 716 61 51

PBS Knyszyn Oddział Jasionówka (85) 716 00 48