logo


Uniwersalny kredyt hipoteczny

Kredyty hipoteczny
  • Minimalna kwota kredytu 10 000 zł
  • Dowolny cel kredytowania
  • Okres kredytowania od 1 do 15 lat
  • Oprocentowanie zmienne WIBOR 3M + 3,5% marży
  • Dopuszczalna karencja w spłacie do 6 miesięcy
  • Prowizja od kwoty przyznanego kredytu -  2% kwoty kredytu

 Dla uniwersalnego kredytu hipotecznego w wysokości 120.000,00 zł, zaciągniętego na okres 10 lat, spłacanego w 120 równych ratach kapitałowych w kwocie 1.000,00 zł, po uwzględnieniu kosztów: prowizji od udzielenia kredytu 2%, nie mniej niż 50,00 zł, rzeczywista roczna stopa oprocentowania obliczona na podstawie aktualnej stopy bazowej WIBOR 3M obowiązującej w Banku (4,77), powiększonej o marżę Banku w wysokości 3,5% (według stanu na 01.04.2022 r) oprocentowanie wynosi 8,27%. Całkowita kwota do zapłaty przez kredytobiorcę wynosi 173 081,29zł. Na całkowity koszt kredytu składają się odsetki i prowizja. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu wynosi 9,15%.

 

Stawka WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) określa koszt uzyskania pieniądza przez bank na rynku międzybankowym, wyznaczana jest jako  średnia arytmetyczna kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych, stawka WIBOR jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, o godzinie 11:00 w dni robocze, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie i publikowana m. in. na stronie https://gpwbenchmark.pl