logo


Kredyt mieszkaniowy

Kredyty moj dom Cechy kredytu mieszkaniowego "Mój Dom"

 • Minimalna kwota kredytu 10 000 zł
 • Okres kredytowania od 5 do 30 lat
 • Oprocentowanie zmienne WIBOR 3M+ 2,25% marży
 • Możliwość kredytowania do 80 % wartości nieruchomości
 • Możliowść wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat
 • Dopuszczalna karencja w spłacie do 24 miesięcy
 • Prowizja od kwoty przyznanego kredytu -  1,5% kwoty kredytu

Cele kredytu mieszkaniowego "Mój Dom"

 • zakup mieszkania lub domu jednorodzinnego; 
 • zakup działki budowlanej;
 • nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do mieszkania;
 • nabycie własnościowego prawa do domu jednorodzinnego (wybudowanego) w Spółdzielni mieszkaniowej;
 • przekształcenie lokatorskiego spółdzielczego prawa do mieszkania w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub w prawo odrębnej własności lokalu;
 • wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego;
 • spłatę zadłużenia z tytułu kredytu mieszkaniowego udzielonego przez inny bank;
 • inwestycje mieszkaniowe realizowane przez Kredytobiorce sposobem gospodarczym:
  • budowa, dokonczenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykonczenie domu jednorodzinnego,
  • generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub mieszkania, z wyjatkiem bieżacych konserwacji i remontów,
  • zakup działki gruntu z rozpoczeta budowa;
 • inwestycje mieszkaniowe realizowane dla Kredytobiorcy przez spółdzielnie mieszkaniowa lub developera:
  • budowa domu lub mieszkania, dokonczenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykonczenie domu jednorodzinnego,
  • generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjatkiem bieżacych konserwacji i remontów;

 

Dla kredytu mieszkaniowego ,,Mój Dom” w wysokości 150.000,00 zł, zaciągniętego na okres 10 lat, spłacanego w 120 równych ratach kapitałowych w kwocie 1.250,00 zł (po uwzględnieniu kosztów: prowizji od udzielenia kredytu 1,5%, nie mniej niż 50,00 zł), oprocentowanie kredytu obliczone na podstawie aktualnej stopy bazowej WIBOR 3M obowiązującej w Banku (4,77 %), powiększonej o marżę Banku w wysokości 2,25% wynosi - 7,02 % (według stanu na dzień 01.04.2022 r.). Całkowita kwota do zapłaty przez kredytobiorcę wynosi 206 026,07 zł. Na całkowity koszt kredytu składają się odsetki i prowizja. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu wynosi 7,65%.

Stawka WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) określa koszt uzyskania pieniądza przez bank na rynku międzybankowym, wyznaczana jest jako  średnia arytmetyczna kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych, stawka WIBOR jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, o godzinie 11:00 w dni robocze, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie i publikowana m. in. na stronie https://gpwbenchmark.pl