logo


Kredyty pomostowe

kredyty

Kredyt przeznaczony na sfinansowanie części kosztów kwalifikowanych poniesionych w trakcie realizacji projektu. 

Okres kredytowania od 1 roku do 10 lat.

Oprocentowanie zmienne redyskonto weksli + 3,25 % marża w skali roku.

Możliwa karencja w spłacie kapitału do 2 lat.

Prowizja od kwoty przyznanego kredytu -  2% kwoty kredytu