logo


Podstawowy rachunek płatniczy

- Rachunek oszczędnościowy - rozliczeniowy

- usługa bankowości elektronicznej

- karta debetowa Visa payWave

- Pakiet 5 przelewów krajowych w miesiącu w placówce Banku -  0 zł

- Pakiet 5 wypłat na terenie Polski kartą debetowaą  - 0 zł

- Wydanie karty płatniczej - 0 zł

- Obsługa kart debetowej - 0 zł

 Wniosek o otwarcie podstawowego rachunku płatniczego