logo


Dobra Gotówka

Dobra Gotowka

Stałe oprocentowanie tylko 6% w skali roku

Okres kredytowania do 24 miesięcy

Maksymalna kwota kredytu 3 000 zł

Prowizja od kwoty przyznanego kredytu -  2% kwoty kredytu


 Dla kredytu konsumenckiego sezonowego ,,Dobra Gotówka” w wysokości 3.000,00 zł, zaciągniętego na okres 24 miesięcy, spłacanego w 24 równych ratach kapitałowo-odsetkowych w wysokości 132,96 zł, po uwzględnieniu kosztów: prowizji od udzielenia kredytu 2%, nie mniej niż 50,00 zł, przy założeniu oprocentowania stałego 6 % w stosunku rocznym, całkowita kwota do zapłaty przez kredytobiorcę wynosi 3.250,55 zł, na całkowity koszt kredytu składają się odsetki i prowizja, rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 8,31 %.