logo


Kredyty inwestycyjne

kredyty Kredyt przeznaczony na sfinansowanie przesięwzięcia z zakresu:

budowy, rozbudowy i modernizacji obiektów oraz pomieszczeń związanych z wykonywaniem produkcji, usług, handlu;
zakupu ziemi i budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
zakupu i modernizacji maszyn i urządzeń związanych z działalnością gospodarczą;
remont środków trwałych

Okres kredytowania do 15 lat,

Oprocentowanie zmienne w wysokości 5,5 % w skali roku.

Minimalny wkład własny 20% wartości inwestycji.

Możliwa karencja w spłacie kapitału do 2 lat.

Prowizja od kwoty przyznanego kredytu -  2% kwoty kredytu