logo


Kredyty pomostowe

kredyty

Kredyt przeznaczony na sfinansowanie części kosztów kwalifikowanych poniesionych w trakcie realizacji projektu. 

Okres kredytowania od 1 roku do 15 lat.

Oprocentowanie zmienne Wibor 3M + 3,5 % marża w skali roku.

Możliwa karencja w spłacie kapitału do 2 lat.

Prowizja od kwoty przyznanego kredytu -  2% kwoty kredytu

  Stawka WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) określa koszt uzyskania pieniądza przez bank na rynku międzybankowym, wyznaczana jest jako  średnia arytmetyczna kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych, stawka WIBOR jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, o godzinie 11:00 w dni robocze, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie i publikowana m. in. na stronie https://gpwbenchmark.pl