logo


Kredyty inwestycyjne

Kredyty

Kredyt przeznaczony na sfinansowanie przedsięwzięcia z zakresu

  • budowy, rozbudowy i modernizacji obiektów oraz pomieszczeń związancyh z wykonywaniem produkcji, usług handlu;
  • zakupu ziemi i budynków związanych z prowadzeniem działalności rolniczej;
  • zakupu i modenizacji maszyn związanych z działalnością rolniczą;
  • remont środków trwałych

Szczegóły Kredytu:

  • oprocentowanie zmienne 5,5 % w skali roku
  • okres kredytowania do 15 lat
  • możliwa karencja w spłacie kapitału do 2 lat
  • wymagany wkład własny w wysokości 20 % inwestycji
  • Prowizja od kwoty przyznanego kredytu -  2% kwoty kredytu