logo


Lokaty o zmiennym oprocentowaniu

 

Oprocentowanie lokat od 1 lipca 2022 r.

Terminowa

lokata

oszczędnościowa

okres do 30 000,00

powyżej 30 000,00 zł

do 80 000,00 zł

powyżej

80 000,00 zł

1 m-c 1,7 % 1,9 % 2,1 %
3 m-ce 2,1 % 2,3 % 2,5 %
6 m-cy 2,4 % 2,6 % 2,8 %

12 m-cy

i dłuższe

3,3 % 3,5 % 3,7 %