logo

images/bfg.jpg

Zasady Gwarantowania depozytów

Depozyty gromadzone w Podlaskim Banku Spółdzielczym w Knyszynie tak jak w innych bankach krajowych, są objęte polskim systemem gwarantowania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (zwany dalej BFG), powołany ustawą z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 474 z późn. zm.).