logo


Uniwersalny kredyt hipoteczny

Kredyty hipoteczny
  • Minimalna kwota kredytu 10 000 zł
  • Dowolny cel kredytowania
  • Okres kredytowania od 1 do 15 lat
  • Oprocentowanie zmienne WIBOR 3M + 3% marży
  • Dopuszczalna karencja w spłacie do 6 miesięcy
  • Prowizja od kwoty przyznanego kredytu -  2% kwoty kredytu

 Dla uniwersalnego kredytu hipotecznego w wysokości 120.000,00 zł, zaciągniętego na okres 10 lat, spłacanego w 120 równych ratach kapitałowych w kwocie 1.000,00 zł, po uwzględnieniu kosztów: prowizji od udzielenia kredytu 2%, nie mniej niż 50,00 zł, rzeczywista roczna stopa oprocentowania obliczona na podstawie aktualnej stopy bazowej WIBOR 3M obowiązującej w Banku (1,70%), powiększonej o marżę Banku w wysokości 3,0% (według stanu na 03.04.2017 r). Całkowita kwota do zapłaty przez kredytobiorcę wunosi 150.875,46 zł. Na całkowity koszt kredytu składają się odsetki i prowizja. Rzeczywista roczna stopa oprocentoiwania kredytu wynosi 5,29%