logo


Zmiana taryfy prowizji i opłat bankowych

images/logo_INFO.png

Od dnia 1 września 2019 zmianie ulega Taryfa prowizji i opłat bankowych w PBS w Knyszynie.

 


Informacje dla dostawców usług (TPP)

images/logo_INFO.png

Jeśli jesteś certyfikowanym zewnętrznym dostawcą usług (TPP) lub złożyłeś wniosek w KNF o wydanie zezwolenia na świadczenie usług wynikających z dyrektywy PSD2 (AIS, PIS lub CAF), przygotowaliśmy dla Ciebie specjalny interfejs dostępowy (API). Wszystkie niezbędne informacje, dokumentacja API oraz środowisko testowe znajdują się na naszym portalu dla dewelopera Portal dewelopera

Zestawienie opłat za usługi powiązane z rachunkiem płatniczym

images/logo_INFO.png

Szanowni Klienci,

Bank realizując swój ustawowy obowiązek wynikający z Ustawy o usługach płatniczych przystąpił do dystrybucji ,,Zestawień opłat za usługi powiązane z rachunkiem płatniczym”, które zostaną udostępnione w systemie bankowości internetowej Banku (Internet Banking) lub doręczone w formie papierowej.

Zgodnie z ustawą raz w roku Bank ma obowiązek sporządzenia zestawienia opłat do każdego rachunku spełniającego kryterium rachunku płatniczego.

Każde zestawienie zostało wygenerowane na dzień 28.12.2018r oraz przedstawia zestawienie opłat za usługi powiązane z rachunkiem płatniczym konsumenta pobranych przez Bank za cały okres od 08.08.2018r do 28.12.2018r.

Zmiana regulaminów kart debetowych

images/logo_INFO.png

Od dnia 04.10.2018 r. zaczną obowiązywać nowe regulaminy dotyczące kart debetowych. Treści nowych regulaminów w załączeniu.

Regulamin kart debetowych

Regulamin kart debetowych business

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2015/847 z dnia 20 maja 2015 r.

images/logo_INFO.png

Szanowni Państwo,

Podlaski Bank Spółdzielczy w Knyszynie, informuje o wejściu w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2015/847 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych.

W związku z tym zwracamy uwagę o umieszczanie na dyspozycjach dokonania przelewów krajowych, składanych zarówno w formie papierowej jak i za pośrednictwem systemu bankowości internetowej (dyspozycje kasowe, memoriałowe, wyjściowe) prawidłowych danych zleceniodawcy oraz odbiorcy.

Dane zleceniodawcy:
Numer rachunku zleceniodawcy,
Pełna nazwa/ imię i nazwisko zleceniodawcy,
Pełny adres zleceniodawcy

Dane odbiorcy:
Nr rachunku odbiorcy
Pełna nazwa/imię i nazwisko odbiorcy
Pełny adres odbiorcy ( może być ale nie obowiązkowo)

Niewypełnienie powyższych obowiązków może spowodować:
- opóźnienie w wykonaniu zleconego przelewu.
- odrzucenie przelewu,
- wstrzymanie przelewu,

Powyższe zasady są podyktowane koniecznością wypełnienia przez Bank obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawnych.

e-Składka – proste płatności z ZUS

images/logo_INFO.png

Przedsiębiorco, od 1 stycznia 2018 r. wszystkie składki do ZUS będziesz przekazywać na jeden, indywidualny numer rachunku składkowego. Informację  o numerze tego rachunku dostaniesz z ZUS listem poleconym w czwartym kwartale 2017 r.

Jeśli do końca grudnia 2017 r. nie otrzymasz informacji o numerze rachunku składkowego albo zgubisz list, zgłoś się do ZUS albo zadzwoń do Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS (nr tel. 22 560 16 00). Jeśli nie będziesz znał numeru rachunku składkowego nie opłacisz w 2018 r. składek.

Jeśli będziesz miał w 2018  r. długi, to wpłata pokryje najstarszą należność. Może to spowodować zadłużenie za bieżący okres. Wpłynie to m.in. na Twoje prawo do zasiłku chorobowego. Podlegasz dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu tylko wówczas, jeśli opłacasz składki w terminie i w pełnej kwocie.

 

dot. Zapisu na wypadek śmierci

images/logo_INFO.png

Szanowni Państwo.

Uprzejmie informujemy,że zgodnie z zapisami art. 56 ustawy Prawo bankowe (DZ. U. z 2015 r. poz. 128) oraz Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych (Regulamin) Posiadacz rachunku ma prawo złożyć pisemną dyspozycję wkładem na wypadek śmierci określonej kwoty pieniężnej po śmierci Posiadacza rachunku.

Dyspozycja wypłaty dotyczyć może posiadanych rachunków:  oszędnościowego, oszczędnościowo - rozliczeniowego, terminowej lokaty oszczędnościowej oraz wskazywać jakos zapisobiorcówL małżonków, wstępnych , zstępnych lub rodzeństwo.

Kwota wypłaty bez względu na liczbę wydanych poleceń(dyspozycji) wypłaty, nie może być wyższa niż dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród  z zysku, ogłaszana przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią Posiadacza rachunku.

W przypadku złożenia większej liczby poleceń (dyspozycji), jeśli łączna suma wypłat przekracza limit o którym mowa w zdaniu poprzednim, polecenie wydane później ma pierwszeństwo przed złożeonym wcześniej. Posiadacz rachunku może w każdym czasie zmienić lub odwołać polecenie wypłaty na piśmie. Osoby, którym wypłacono kwoty z naruszeniem tego pierwszeństwa, są zobowiązane do ich zwrotu spadkobiercom Posiadacza rachunku.

Kwota wypłacona w powyższym trybie nie wchodzi do spadku po Posiadaczu rachunku tj. nie pomniejsza ani nie powiększa należnego spadku.

W razie jakichkolwiek pytań pomogą Państwu Pracownicy Banku pod numerami telefonów:

Centrala PBS w Knyszynie: 85 716 71 58

Oddział Jasionówka: 85 716 00 48

Oddział Krypno: 85 716 90 06

Oddział Mońki: 85 716 61 51 

Zmiana sposobu logowania

images/logo_INFO.png

W celu poprawy bezpieczeństwa Państwa środków dostępnych za pomocą usługi Internet Banking w dniu 17.08.2015 r. zostanie zmieniony sposób logowania do usługi Internet Banking.

Instrukcja logowania znajduje się w poniższym załączniku. 

Nowy sposób logowania

 

Informacja o plikach cookies

images/logo_INFO.png

Drogi Użytkowniku. Informujemy Cię, że nasza strona www za pomocą mechanizmu Cookies przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji przechowywanej w Twoim urządzeniu obsługującym przeglądarkę internetową. Informacje przechowywane są w celu identyfikacji użytkownika oraz stanu i miejsca przebywania na podstronie www.


  Możesz wyrazić na to zgodę lub zgody tej odmówić korzystając z mechanizmów dostarczanych Ci przez Twoją przeglądarkę, poprzez jej ustawienia zezwalajaąc lub blokując tworzenie plików Cookies. Jednakże wprowadzenie blokady uniemożliwi Ci korzystanie z funkcji IB serwisu. Przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w Twoim urządzeniu końcowym i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

Więcej informacji pod tym linkiem: Polityka prywatności PBS w Knyszynie

Zmiana tabeli oprocentowania produktów bankowych

images/logo_INFO.png

W dniu 01.07.2015 zmianie uległa tabela oprocentowania produktów bankowych. 

Szczegóły w poniższym linku: 

Tabela oprocentowania produktów bankowych

Nowe Bankomaty

images/bankomaty.jpg

Mamy przyjemność poinformować, iż uruchomione zostały nowe bankomaty naszego Banku. Bankomaty znajdują się w oddziałach w Krypnie (Krypno Wielkie 1) oraz w Jasionówce (ul. Rynek 21).

 

Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych usług.

Uniwerslany kredyt hipoteczny

images/HouseCalculatorMoney_s.jpg
  • Dowlolny Cel kredytowania
  • Okres kredytowania do 15 lat

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą: Uniwersalny kredyt hipoteczny

Kredyt mieszkaniowy

images/house_blueprints_s.jpg

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą : Kredyt Mieszkaniowy "Mój Dom"